Confidentialitate

Comerciantul garantează confidențialitatea datelor dumneavoastră, găzduite și transmise prin sistemul său informatic. Conform Legii 677/ 2001, privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestora, vă informăm că datele dumneavoastră personale vor fi administrate în condiții de siguranță și vor fi folosite numai pentru următoarele scopuri: finalizarea comenzilor efectuate pe site, diverse oferte speciale, promoții etc.

Orice utilizator poate refuza furnizarea acestor date în orice circumstanțe și poate solicita ștergerea acestora din baza de date. Toate aceste notificări se vor transmite de către persoana înscrisă în baza de date la adresa de e-mail contact@wineandcompany.ro.

Mirmidon SRL respectă drepturile conferite de Legea nr. 677/2001, art. 12-18, în calitate de persoană vizată: dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție asupra datelor, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de a vă adresa justiției.

Comerciantul nu este răspunzător pentru eorile ce survin în urma neglijenței unui utilizator privind securitatea și confidenșialitatea contului și a parolei sale.

Lista COOKIE-urilor wineandcompany.ro

Nume COOKIE Descriere COOKIE
CART Asocierea cu coşul de cumpărături.
CATEGORY_INFO Conţine informaţii despre categorie.
COMPARE Conţine o listă de produse adăugate la comparare.
CURRENCY Moneda utilizată.
CUSTOMER O versiune criptată a identificatorului unic de utilizator.
CUSTOMER_AUTH Informaţii despre starea autentificării pe site.
CUSTOMER_INFO O versiune criptată a grupului de utilizatori din care face parte clientul.
CUSTOMER_SEGMENT_IDS Conţine ID-ul segmentului de utilizatori.
EXTERNAL_NO_CACHE Un flag care indică setările de cache.
FRONTEND Identificatorul de sesiune pe server.
GUEST-VIEW Posibilitatea vizitatorilor de a edita comenzile.
LAST_CATEGORY Ultina categorie vizitată.
LAST_PRODUCT Cel mai recent produs vizualizat.
NEWMESSAGE Inidcă dacă s-a primit un mesaj.
NO_CACHE Permisiunea de a utiliza Cache.
PERSISTENT_SHOPPING_CART Informatii despre coşul Dumneavostră de cumpărături şi istoricul vizualizărilor.
POLL Identificatorul chestionarelor.
POLLN Informaţii despre chestionare completate de către utilizator.
RECENTLYCOMPARED Produsele comparate recent.
STF Informaţii despre produsele trimise prin email către prieteni.
STORE Setările preferate ale magazinului.
USER_ALLOWED_SAVE_COOKIE Utilizatorul are dreptul de a folosi cookie-uri.
VIEWED_PRODUCT_IDS Produsele vizualizate recent.
WISHLIST O versiune criptată a produselor adăugate in lista de dorinţe.
WISHLIST_CNT Numărul de produse din lista de dorinţe.
This is the privacy policy sample page.
It was created automatically and do not substitute the one you need to create and provide to your store visitors.
Please, replace this text with the correct privacy policy by visiting the Customers > GDPR > Privacy Policy section in the backend.
Copyright © 2014-2018 Produse Dukan. All rights reserved.